Zřídla

Radost – Síla III
Zřídlo radosti se nachází ve středu městského parku, je too zmrzlinový stánek. Dříve se o něj smečka dělila s duchem, kterého familiérně pojmenovala Veverčák. Ten byl ke zřídlu připoután a dovolal Skrytým lovcům čerpat polovinu esence. Když byl uvolněn, získala načas smečka celé zřídlo k dispozici. Později se objevili mágové, se kterými byla uzavřena obdobná dohoda jako s Veverčákem. Zřídlo je důležitým strategickým bodem pro přesuny mezi světy, díky své poloze ve středu města.

Oheň – Síla I
Zřídlo ohně se nejprve nacházelo v docích, v budově bývalé továrny na elektroniku, nedaleko baru U Železného vlka, což mu dávalo velkou strategickou hodnotu. Tvoří ho sud, ve kterém místní bezdomovci udržovali oheň. Zřídlo však mělo vlastního ducha, Stráží teplo, který se o esence z něho odmítal dělit. Smečka pro něj čas od času hlídala okolí, aby bezdomovce nikdo nerušil, a dělala si tak u Stráží teplo očko. Zřídlo bylo celkem silné (síla 3) a ovlivňovalo širší okolí. Díky tomu vábilo více bezdomovců pocitem tepla, ale také poskytovalo smečce možnost průchodu do Stínu.
Po neshodách a rebelii Strážího Chuck s Agnes zřídlo odnesli a schovali jej blízko baru. Stráží se i přesto zřídla zmocnil, ale protože byl pronásledován smečkou, zřídlo zahodil někde v kanálech, kde jej smečka znovu objevila. Chvíli pak bylo pod dohledem Agnes u ní doma. V současné době je zřídlo ve výhni Jamesovy kovárny.

Disciplína – Síla II
Zřídlo leží v Asijské čtvrti. Tvoří ho stará zbroj na stojanu v Doju, kam chodí cvičit Chuck s Agnes. Díky tomu, že se v Doju stále nachází lidé, obtížně se zde prochází do Stínu. Poskytuje však poměrně netradiční druh esence.

Krev – Síla II
V zadní části areálu chrámu v Asijské čtvrti nalezl Frank zvláštní budovu. Působí jako obětiště, či nějaká rituální místnost. Uprostřed místnosti je čtverec vyplněný pískem, kde jsou po stranách kovové tyče s řetězy, a v čele místnosti malý oltář s miskou popsanou zvláštními symboly. Právě miska je zřídlem. Produkuje esenci krve, zabarvené do temnějšího odstínu, asi jako vytékající ze zranění, nesoucí násilný podtón. Zřídlo je velmi těžko dostupné. Ve Stínu kolem hlídkuje nevrlý duch Samuraie a v matérii je pak chrám plný upírů a jejich přisluhovačů.

Voda – Síla II
Na jih od města se asi po hodině chůze v lese objevuje malý potůček, který vytéká z nedaleké tůňky, který vznikla na prameni. Okolí jezírka je vyčištěno a voda je udržována čistá právě kvůli zřídlu, které se na prameni vyskytuje. Toto zřídlo používá převážně Agnes ke svým účelům, protože vodní esence je nejklidnější ze všech zdrojů ve městě.

Smutek, Smrt – Síla I
Zřídlo vypadá jako socha anděla smrti uprostřed hřbitova v Southern Hillu. Smečka jím může procházet, ale nemůže se zde krmit, protože zdejší esencí čerpá Dugar-Ur, totemový duch Skrytých lovců.

Chtíč – Síla I
Zřídlo se nachází v Královské čtvrti. Je to tyč v jednom z místních striptýzových barů. Pro přechod do Stínu není moc vhodné díky vysoké koncentraci lidí, obzvláště v nočních hodinách. Nicméně obsahuje alespoň neobvyklou esenci.

Strach – Síla I
Na toto zvláštní zřídlo narazil Frank při hledání zřídla naděje nebo pokory. Nachází se v kostele sv. Longina v jihovýchodní části Washingthonovy čtvrti. Samotné zřídlo tvoří oltář.

Zřídla

Stíny betonové džungle khardix tfoft