Vlci

Vlci

Běželi nocí tiší a nazí,
minuli les, pole a mlází.
Ke studánce v temné hloubi,
by vyhnuli se jisté zhoubi.

Nenašli však svoji vodu,
neuspěli ve svém lovu.
Museli shodit vlčí kůži,
sebrali jim měsíční růži.

Vyli smutně na lunu a nebe,
na holé kůži zima je zebe.

Agnes Copper

Vlci

Stíny betonové džungle khardix tfoft