Stíny betonové džungle

Drobný úvod do psaní kroniky

Aneb co a jak

Vzhledem k tomu, že anglickému textu nerozumnějí všichni (a zbytek stejně dává přednost češtině), rozhodl jsem se poněkud přepsat anglický úvod, který tu byl původně.

Kde se nacházíte Tohleto konkrétně je Adventure Log, něco jako blog pro naše dobrodružství. Obecně se tahle stránka jmenuje Obsidian Portal.

Proč jsem se rozhodl to používat Už nějakou dobu jsem hledal místo, kde bych mohl nějakým rozumným způsobem ukládat informace o probíhající kampani. ObsidianPortal má víceméně vše, co potřebujeme – wiki pro ukládání dlouhodobějších informací, Adventure Log pro záznam dobrodružství a fórum pro diskuze.

To zatím jen pro úvod, v brzké době pravděpodobně vytvořím něco jako nápavědu, “Jak používat ObsidianPortal”.

Zatím hodně zdaru,
Khardix

Comments

khardix khardix

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.